Readaptació a l'activitat física

La readaptació a l'activitat física i esportiva és un procés encaminat a preparar un esportista que ha patit una lesió, de manera que la zona lesionada sigui capaç de tornar a treballar físicament d'una forma segura i eficient.