Quiromassatge

El quiromassatge, treballa sobre les tensions musculars, ajuda a desbloquejar els canals energètics (Meridians d'Acupuntura), realitza mobilitzacions en articulacions, millorant la mobilitat d'aquestes, efectua drenatge de fluïds (limfa, sang) i optimitza el funcionament dels òrgans. Sense oblidar, per descomptat, l'efecte equilibrant relaxant o tonificant .