Body Pump

BODY PUMP

Activitat de tonificación general i intensa, molt divertida gràcies a l'acompanyament musical i a l'ús de barres i discos adaptats a cada nivell. Treballaràs tota la musculatura del cos.

BENEFICIS

• Per a aquelles persones que volen un bon treball muscular però no els motiva la musculación. És un exercici molt segur.